Årsrapporter old


Årsrapporter.

Årsrapport från Hammarö fågelstation utkommer med ett nummer årligen. Här presenteras fågelstationens arbete fortlöpande. Ringmärkningsdata, observationer, artiklar om fåglar m.m. utgör det huvudsakliga innehållet.


En del rapporter finns i .pdf format.

Klicka på texten eller bilden så hittar du rapporten

Några ex finns på fågelstationen

Några ex finns på fågelstationen

Några ex finns på fågelstationen

Klicka på texten eller bilden så hittar du rapporten

Några ex finns på fågelstationen

Några ex finns på fågelstationen

Några ex finns på fågelstationen

Några ex finns på fågelstationen

sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes


Sociala media: Facebook


E-post: Hammarö fågelstation    

 

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89


Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25       


 © www.hammarofagel.se

      2013-2019

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.