Återfynd

Återfynd

Välj årtal på en av knapparna för att se det årets återfynd som rapporterats från RC

Kungsfågel  Foto: Sven Larsson
Brandkronad Kungsfågel  Foto: Peder Kinberg

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av fåglar märkta av Hammarö Fågelstation som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Hammarö. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa.

Datumen som finns i rubrikerna anger RC Fyndets diarienummer årtal / löpnummer.

________________________________________

 

RÖD egna märkningar

BLÅ Främmande kontroller

Klicka på länken här så kommer mer uppgifter om återfyndet

________________________________________

 

Ringmärkningscentralen RC och Naturhistoriska riksmuseet byggt en fantastisk resurs för återfynd av ringmärkta fåglar i Sverige.

 

  • Skriv in arten, och du ser var i världen det har gjorts återfynd.
  • Fyll i år och eller art för att se vart våra fåglar tagit vägen.
sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes

 

Sociala media: Facebook

 

E-post: Hammarö fågelstation

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89

 

Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25

 

© www.hammarofagel.se

2013-2017

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.