Märksiffror

Märkresultat.

 

Här hittar du ett diagram på arter med över 1000 märkta 1961-2016

 

kungsfågel

lövsångare

rödhake

blåmes

grönsiska

stjärtmes

talgoxe

svartmes

talltita

järnsparv

gärdsmyg

trädpiplärka

svartvit flugsnappare

trädgårdssångare

bofink

svarthätta

trädkrypare

domherre

rödstjärt

sävsparv

gransångare

gråsiska (CAFLA)

ärtsångare

bergfink

rörsångare

koltrast

grönfink

gråsiska (CFCAB)

taltrast

grå flugsnappare

nötväcka

törnskata

 

82259

38289

24697

23524

18719

17443

15980

9483

8943

8934

7850

7808

6555

6396

5399

5032

4586

4355

3742

3390

3373

3328

3309

3193

2373

2285

1774

1613

1515

1427

1407

1069

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv märkning

 

Klicka på siffrorna i kolummerna.

 

  1. Årssummering
  2. Excelark med dagssummering
  3. Antal märkta fåglar / år
  4. Antal arter / år

 

 

1.

 

År

2

 

mån.

3.

totalt

/år

4.

arter

/år

2020

 

 

 

2019

 

 

 

2018

 

 

 

2017

 

 

 

12168

73

6594

59

6342

65

7170

69

6114

65

5772

64

7313

70

10186

70

7795

66

12593

74

8443

75

11378

76

9356

70

7862

69

6732

73

9028

68

8512

62

Klicka på länken nedan så hittar du en excelfil med sammanlagd märkning från1961

 

Länk till Excelfil

En bra dag...

 

Grönsiskor är en art som kan komma i näten. Denna bilden är tagen hösten 2009 och det blev nästan 200 siskor den dagen.

Det finns fem hissnät och dryg tio andra nät.

 

Ett diagram över förekomsten av dom vanligaste fåglarna på Hammarö

En dag med grönsiskor. Foto: Anders Melin
sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes

 

Sociala media: Facebook

 

E-post: Hammarö fågelstation

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89

 

Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25

 

© www.hammarofagel.se

2013-2017

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.