Märksiffror

Ett diagram över förekomsten av dom vanligaste fåglarna på Hammarö

En dag med grönsiskor. Foto: Anders Melin

kungsfågel

lövsångare

rödhake

blåmes

grönsiska

stjärtmes

talgoxe

gråsiska

järnsparv

svartmes

talltita

gärdsmyg

trädpiplärka

svartvit flugsnappare

trädgårdssångare

bofink

svarthätta

trädkrypare

domherre

rödstjärt

gransångare

sävsparv

ärtsångare

bergfink

rörsångare

gråsiska

koltrast

grönfink

taltrast

grå flugsnappare

nötväcka

törnskata


84621

38803

25184

24128

18935

17705

16384

12995

9991

9299

8821

8426

8311

6600

6457

5445

5116

4713

4452

3781

3497

3435

3349

3200

2378

2361

2280

1774

1479

1444

1430

1071
Arkiv  märkning


Klicka på siffrorna i kolummerna.


  1. Årssummering
  2. Excelark med dagssummering
  3. Antal märkta fåglar / år
  4. Antal arter / år1.


År

2


mån.

3.

totalt

/år

4.

arter

/år

2020
2019
14133

54

19073

68

12170

73

6594

59

6342

65

7170

69

6114

65

5772

64

7313

70

10186

70

7795

66

12593

74

8443

75


11378

76


9356

70


7862

69


6732

73


9027

68


8512

62

Klicka på länken nedan så hittar du en excelfil med sammanlagd märkning från1961


Länk till komplett Excelfil

Märkresultat.


Här hittar du ett diagram på arter med över 1000 märkta 1961-2017


En bra dag...


Grönsiskor är en art som kan komma i näten. Denna bilden är tagen hösten 2009 och det blev nästan 200 siskor den dagen.

Det finns fem hissnät och dryg tio andra nät.


sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes


Sociala media: Facebook


E-post: Hammarö fågelstation    

 

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89


Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25       


 © www.hammarofagel.se

      2013-2019

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.