Tajgasångare

Tajgasångare på Hammarö Fågelstation

Fågelstationerna sätter 
tajgasångaren under luppen i höst! 

 

Uppträdandet av tajgasångare i Sverige har under senare år förändrats påtagligt på flera olika sätt. Förutom att antalen skjutit i höjden (t.ex. 2200 individer 2013-2017 jämfört med 2100 individer 1961-2012) så verkar fåglarna också anlända allt tidigare om hösten, fler vår- och sommarfynd görs och fler höstfynd av adulta fåglar görs. Motsvarande utveckling har noterats över hela Västeuropa, och även vinterfynden längs atlantkusten visar på tydliga ökningar.

 

Projektstart
Många av landets fågelstationer gör nu gemensam sak i detta och ska, med start i höst, försöka att kasta ljus över frågan. En av grundförutsättningarna är att vi lyckas fånga så många tajgasångare som möjligt. Ringmärkning ger chans till intressanta återfynd, och med fågeln i handen finns också möjligheter till utökade studier och analyser. Det här svenska initiativet sammanfaller med flera andra motsvarande projekt i England, Frankrike och Spanien. 

 

På Hammarö
Med anledning av ovanstående projektsatsning vill vi från Hammarö fågelstation passa på att informera kommande besökare om att fångst av tajgasångare kommer att ske på olika ställen runt stationen under hösten. I samband med detta kommer bandspelare att användas, och vi ber om överseende för den eventuella förvirring detta kan orsaka besökande fågelskådare. Informationsskyltar kommer att finnas på plats.hammarofagel.se


hammarofagel@gmail.se

sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes


Sociala media: Facebook


E-post: Hammarö fågelstation    

 

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89


Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25       


 © www.hammarofagel.se

      2013-2019

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.