Ringmärkning

Ringmärkning

Välkommen till 2020

Tjäder  Foto: Anders Melin

Ringmärkningens högsta års och dagssummor

vid Hammarö fågelstation


I år presenterar vi åter högsta märksiffror för dag och år för vissa märkarter.

Tabellen kan ses som kuriosa, men förutom att den visar toppår för arterna ger den också en fingervisning om under vilken tid på året som arterna märkts i stort antal.Högsta års och dagssummor


ARTLISTA för Hammarö Fågelstation

sparvhök.  Foto: Anders Melin
vitrygg
spillkråka  Foto: Anders Melin
tajgasångare i förgrunden och en  glad Morgan.
Gulärla
skäggmes


Sociala media: Facebook


E-post: Hammarö fågelstation    

 

Bokningsansvarig:

Sven Larsson 070-525 00 89


Stationschef:

Roger Jonasson

tel: 070-849 11 25       


 © www.hammarofagel.se

      2013-2019

i samarbete med

Vi samarbetar med Studiefrämjandet.