2010

Senaste nytt 2010

Inga märkare från Polen fanns på plats under 2010 utan bemanningen var spridd på olika märkare. Under augusti var tyvärr ett stort antal dagar obemannade. 7515 fåglar av 70 arter har ändå märkts. Nästan 900 blåmesar och 450 stjärtmesar märktes. Grön och gråsiskor hade goda resultat liksom rödhake med över 700 märkta. Tropikflyttare och kungsfåglar hade däremot låga märksiffror. Bland märkprotokollen finns: 1 lärkfalk, 3 gråspettar, 2 tretåiga hackspettar, 7 mindre hackspettar, 2 varfåglar, 2 gökar, 1 svart rödstjärt, 1 höksångare, 1 gräshoppsångare samt inte minst 1 taigasångare. Under vintersäsongen pågick endast vinterfågelmatning samt vissa inventeringar.


Den 9:e oktober märkte Bimbi Ollberg denna gråspetthanne.

Grönsiska  Foto: Anders Melin

3. Grönsiskan 

är en liten fink som mäter 12-13 cm, har ett vingspann på 20-23 cm och en vikt på ungefär 12 gram. Den har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den adulta hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring.

Läs mer

Talgoxe  Foto: Anders Melin

8. Talgoxe

(Parus major) är en fågel inom ordningen tättingar och familjen mesfåglar. Den är vanlig i hela Europa, västra, centrala och norra Asien och delar av Nordafrika och förekommer i alla sorters skogslandskap. Den är vanligen stannfågel och de flesta talgoxar flyttar inte förutom under extremt hårda vintrar. 

Läs mer

Stjärtmes  Foto: Anders Melin

5.  Stjärtmes

(Aegithalos caudatus) är en tätting i familjen stjärtmesar. Den utmärks särskilt av sin långa stjärt. Stjärtmesen har vitt huvud, svart rygg och rödgråa skuldror. De undre kroppsdelarna är vitaktiga. Kroppslängden är omkring 14 centimeter. Mer än halva längden utgörs av stjärten.

Läs merFortsättning