Från RC

Nyheter från RC

Ringmärkningscentralen

 

Här kan du rapportera om du hittat en fågelring eller ringmärkt fågel. Läsa om återfynd av fåglar, titta i databaser och arkiv, samt lär dig mer om fåglars ålder.


Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfyndsdata


Ringinform   Nu nerlagd!


Ringmärkarnas interna informationsblad, utkom två gånger per år. Gamla nummer hittar du här

T-meddelanden

 

Här finns de senaste T-meddelandena.

Ringmärkning - allmänt

 

Här finns blanketter, protokoll och annat matnyttigt för vanlig ringmärkning. Blanketter för slutredovisning finns under länken Slutredovisning nedan.