Från RC

Nyheter från RC

Ringmärkningscentralen

 

Här kan du rapportera om du hittat en fågelring eller ringmärkt fågel. Läsa om återfynd av fåglar, titta i databaser och arkiv, samt lär dig mer om fåglars ålder.


Ringmärkningscentralen ger tillstånd för ringmärkning, service till ringmärkare och forskare, handlägger rapporter om återfunna fåglar och publicerar artiklar, böcker och rapporter som bygger på ringmärknings- och återfyndsdata


Nyhetsbrev

 

Här finns de senaste Nyhetsbreven

T-meddelanden

 

Här finns de senaste T-meddelandena.

Ringmärkning - allmänt

 

Här finns blanketter, protokoll och annat matnyttigt för vanlig ringmärkning. Blanketter för slutredovisning finns under länken Slutredovisning nedan.

Manualer Fagel3


Program m.m. hittar du här

Internsida Ringmärkare


Det här är en intern hemsida för ringmärkare. Här finns dokument, redovisningsblanketter, datorprogram samt länkar till användbara webbsidor.