Återfynd

Återfynd

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av fåglar märkta av Hammarö Fågelstation som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Hammarö. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa.

Datumen som finns i rubrikerna anger RC Fyndets diarienummer årtal / löpnummer.

________________________________________


RÖD egna märkningar

BLÅ Främmande kontroller 

Klicka på länken här så kommer mer uppgifter om återfyndet

________________________________________


Ringmärkningscentralen RC och Naturhistoriska riksmuseet byggt en fantastisk resurs för återfynd av ringmärkta fåglar i Sverige.


  • Skriv in arten, och du ser var i världen det har gjorts återfynd.
  • Fyll i år och eller art för att se vart våra fåglar tagit vägen.

 

Här hittar du alla återfynd från Hammarö Fågelstation

Kungsfågel  Foto: Sven Larsson
Brandkronad Kungsfågel  Foto: Peder Kinberg