2015

Återfynd 2015

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av fåglar märkta av Hammarö Fågelstation som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Hammarö. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa.

Datumen som finns i rubrikerna anger RC Fyndets diarienummer årtal / löpnummer.

________________________________________


RÖD egna märkningar

BLÅ Främmande kontroller 

________________________________________

Ref: 2015 / 1267


Stjärtmes: 10 märkt: 2014-09-11 Kontrollerad på Hammarö 2014-09-23

Återfynd: 2015-04-18 HAMMARÖ, ASKHULT

... hittades på en altan vid en sommarstuga. Med största sannolikhet hade den flugit in i en

fönsterruta. ... Förfluten tid: 219 dagar, Avstånd: 4 km


Ref: 2015 / 0654


Grönsiska : M 10 Märkt: 2014-10-31

Återfynd: 2015-02-20, TORSBY, NOTTJÄRNSVÄGEN

"Låg död på balkongen ... "

Förfluten tid: 112 dagar, Avstånd: 106 km


Ref: 2015 / 0436


Art: Kungsfågel  F 10  Märkt: 2014-09-14

Återfynd: 2014-09-30 TYSKLAND, MECKLENBURG-VORPOMMERN, GREIFSWALDER OIE

Kontrollerad av ringmärkare - fångad och släppt.

Förfluten tid: 16 dagar, Avstånd / riktning : 557 km


Ref: 2015 / 0431


Art: Kungsfågel  F 10 2013-10-12

Återfynd:  2014-10-11 TYSKLAND, MECKLENBURG-VORPOMMERN, GREIFSWALDER OIE

Kontrollerad av ringmärkare - fångad och släppt.

Förfluten tid: 364 dagar, Avstånd : 557 km


Ref: 2015 / 0188


Art: Blåmes  F = Hona 10 = Årsunge Märkt 2007-09-26 (kl 10)

Återfynd: 2014-12-25

VÄRMLAND, ÅRJÄNG, HOL Nyligen död. Funnen.

Förfluten tid: 7 år 91 dagar, (Åldersrekordet ligger på 8 år och 8 månader...)

Avstånd: 69 km