Ringmärkning

Ringmärkning

Välkommen till 2021

Tjäder  Foto: Anders Melin

Ringmärkningens högsta års och dagssummor

vid Hammarö fågelstation


I år presenterar vi åter högsta märksiffror för dag och år för vissa märkarter.

Tabellen kan ses som kuriosa, men förutom att den visar toppår för arterna ger den också en fingervisning om under vilken tid på året som arterna märkts i stort antal.Högsta års och dagssummor


ARTLISTA för Hammarö Fågelstation