Ringmärkning

Ringmärkning

Ringmärkningens högsta års och dagssummor

vid Hammarö fågelstation


I år presenterar vi åter högsta märksiffror för dag och år för vissa märkarter.

Tabellen kan ses som kuriosa, men förutom att den visar toppår för arterna ger den också en fingervisning om under vilken tid på året som arterna märkts i stort antal.Högsta års och dagssummor 1961-2022


ARTLISTA för Hammarö Fågelstation