2011

Senaste nytt 2011

Höstmärkningen 2011 är avslutad.


Under 2011 fanns tyvärr fanns luckor i beläggningen av märkare. Vädret var också besvärligt med mycket nederbörd. Årets märksumma blev i underkant av 5800 fåglar. 77 sparvugglor märktes, vilket gjorde året till ett av de bästa när det gäller den arten. Närmare 600 talgoxar, 500 blåmesar och 150 talltitor finns i protokollen. Väntat var en låg siffra, ca 500 ex, av kungsfågel. En höksångare märktes i augusti. Vårens stora bedrift stod Michael Fasth för när han 3 juni märkte en 2k hona rödstrupig sångare. Naturligtvis var det ny märkart och det var också ny art för Värmland. Under vintersäsongen pågick endast vinterfågelmatning samt vissa inventeringar.

.


Rödstrupig sångare märkt 3 juni av Micael Fasth

Rödstrupig sångare märkt 3 juni av Micael Fasth

Labbskådare

Under andra halvan av oktober fanns stationära labbar i området runt grisskären. Flera bredstjärtade labbar och kustlabbar observerades vilket drog till sig en del skådare ute vid sydspetsen. 2 rastande skärsnäppor sågs dessutom på västra Grisen

Kungsfågel

Tofsmes

(Parus cristatus ibland Lophophanes cristatus) är en tätting som tillhör familjen mesfåglar. Tofsmesen, som är en stannfågel, är en västpalearktisk art som återfinns i merparten av centrala och norra Europa och så långt österut som till Uralbergen. Den häckar på höjder upp till 1800 meter.[

Läs mer

Blåhake

Blåhake (Luscinia svecica) är en cirka 14-16 cm lång tätting som tidigare klassificerades som trastfågel (Turdidae) men numera oftast kategoriseras som tillhörande familjen flugsnappare (Muscicapidae). Blåhaken är en flyttfågel som häckar i fuktiga björkskogar eller kärr i Europa och Asien, och som övervintrar i norra Afrika och södra Asien. Den bygger sitt bo i grästuvor eller lågt i täta buskage.

Läs mer

Gök

Göken är en medelstor, slank fågel med lång rundad stjärt och spetsiga vingar. Den är mellan 32 och 36 centimeter lång. Honan är oftast något mindre än hanen. Vingspannet mellan 54 till 60 centimeter och vikten upp till 160 gram. Den påminner i flykten om en liten falk eller en sparvhök.

Läs mer

Mer bilder finns här:

Länk till gamla sidan