2012

Senaste nytt 2012

Höstmärkningen 2012 är avslutad. Vinterfågelmatning pågår.Höstmärkningen 2012 är avslutad. Årets resultat är preliminärt 6122 märkta fåglar av 65 arter, därav 573 stjärtmesar. En taigasångare ringmärktes i september. Fram till nästa säsong pågår endast vinterfågelmatning. En större omorganisation av stationens drift är också på gång.


Mindre flugsnappare märkt 2012-09-13 av Anders Melin.

Mindre flugsnappare märkt 2012-09-13 av Anders Melin.

Lappuggla

Under andra halvan av januari 2012 upptäckte Dan Mangsbo en lappuggla längs vägen vid Takene. Eftersom den lokalen ligger inom stationens observationsområde blev lappuggla ny art för stationen. Senare visade det sig att 2 individer uppehöll sig i området under några veckor

Guidning av Nina Rees

Fågelstationens dag

den 23/9 2012Nina Rees och en samling yngre deltagare.

Björn Ehrenroth och Lars Lerin

Björn Ehrenrot visar Lars Lerin en kungsfågel i samband med en filminspelning.

Roger Jonasson var i sitt esse.

Roger Jonasson var i sitt esse.


Mer bilder finns här:

Länk till gamla sidan