2013

Senaste nytt 2013


Ringmärkningen för 2013

avslutades den 2 november.


Bra beläggning under aug - okt gjorde att vi fick ihop drygt 7000 fåglar trots att lövsångare och kungsfåglar inte gick till som brukligt.


Nu ser vi fram emot en ny säsong 2014


välkomna då och boka in er.


Björn Ehrenroth avtackas


Vid årsmötet 2013 avtackades Björn Ehrenroth av KOF:s ordförande Karl-Erik Möberg dels som styrelseledamot i KOF men även som föreståndare för Hammarö fågelstations ringmärkning. Björn var en av grundarna av KOF i slutet av 50-talet och har lett ringmärkningen från starten i mitten av 60-talet. Förutom blommor fick Björn en akvarell gjord av Bill Zetterstöm föreställande en favoritfågel, en talltita.


2013-09-24

Taigasångare märkt. Fastnade i fyrhissen.

Totalt 140 fåglar ringmärkta denna dag.

Taigasångare. Foto: Anders Melin
Ung mindre flugsnappare Foto: Sven Larsson

2013-09-09

Ung mindre flugsnappare märkt.

2013-08-27

TV 4 har gjort en liten blänkare från Hammarö.



TV4Nyheterna%20V%C3%A4rmland%2008:34

2013-08-22

Ringmärkning Hammarö fågelstation. Karlstads-tidningen 2013-08-22

Klicka på bilden så blir den större.

Berne Martinsson visar ringmärkning
Ung höksångare. Foto Sven Larsson


2013-08-13

Stendött i näten bara 9 märkta fåglar. Ingen rörelse, varmt och blåsigt....men... en ung höksångare lättade upp stämningen.


Morkulla. Foto Anders Melin
Svart rödstjärt  Foto Anders Melin


2013-08-11


Morkulla och svart rödstjärt fångades och ringmärktes


Lundsångare. Foto: Henrik Jörgensen
Lundsångare.  Foto: Henrik Jörgensen
Lundsångare.  Foto: Henrik Jörgensen

2013-07-25

Nytt märkkryss för stationen...

En lundsångare, ringmärktes idag av Henrik Jörgensen.

Han fick även en kontroll av en belgiskmärkt rörsångare.

Tofsmes. Foto: Anders Melin

2013-07-20

Märkningen för höstsäsongen startar.


Bemanningen med märkare ser hyfsad ut, men det finns fortfarande luckor att fylla ut, både för märkare och assistenter.




2013-05-28

Skäggdoppingar. Foto:Anders Melin

Vårens märkning avslutad och näten nertagna.

Hösten beräknas komma igång i slutet av juli.

Kontrollera kalendern och boka in er som märkare eller assistenter.

Ha en god sommar.

Utsikt från tornet. Klicka på bilden så blir den större.

2013-04-13 Bakslag i vädret... drygt 5 cm snö kom under natten och näten var snötyngda. :-)

2013-04-10

Hammarögruppen träffas. Foto: Sven Larsson

Hammarögruppen träffas

Hammarögruppen hade ett möte på fågelstationen där nye stationschefen Anders Melin presenterade de delvis nya rutinerna för stationsarbetet under överinseende av förre stationschefen Björn Ehrenroth. Med på mötet fanns också fr.v. Jan Sundler, Roger Jonasson, Charlotte Grosli-Levin, Michael Fasth, Linda Halvorsen, Magnus Köpman, Berne Martinsson och bakom kameran Sven Larsson.

2013-04-10

Snart är det vår.


SVT/Värmlandsnytt var ute och jagade våren, Gjorde en intervju med Björn och filmade när vi satte upp näten.

Rödhake fotad 2012

2013-04-08

Ringmärkningen startar för i år.


Våren är seg med kalla nordliga vindar, förhoppningsvis så vänder det nu och det blir vår till slut.

2013-03-20

Det kom ett mail om hussvalorna i Hammarö skärgård


Jag har en fråga som rör beståndet av hussvalor på Hammarön och öarna runt omkring.

För några år sen var de helt försvunna. Det var oerhört tomt efter dem. Det var inte längre roligt att besöka Skage fyr.

Nu har jag inte varit hemma på Hammarön på några år och jag undrar hur det står till nuförtiden. Har svalorna kommit tillbaka?

Vet ni vad som orsakade katastrofen?


MVH

Maj-Britt Capener


 

Björn Ehrenroth som har koll på området runt fyren sedan 60-talet håller med. Förr fanns gott om hussvalor förr men nu verkar arten helt försvunnen. Det klassiska svaret när det gäller nedgångar för tropikflyttare är att förhållandena i övervintringsområdena har försämrats, dåligt väder både här och där samt problem under flyttning. En del personer anser att olika arter uppträder i cykler oavsett eller på grund av födotillgång. Det kan också finnas andra orsaker och många spekulationer.

Hussvalan liksom flera andra arter har haft en stor tillbakagång sedan 1970-talet och den verkar fortsätta. Över de senaste 10 åren uppvisar följande arter några av de mest oroväckande nedgångarna: ejder, dalripa, fjällripa, svartsnäppa, havstrut, tornseglare, hussvala, backsvala, lappmes, kungsfågel, ängspiplärka, grönfink, gråsiska, rosenfink, gulsparv, ortolansparv, videsparv och lappsparv. Här kan man se att även arter som stannar minskar. Det är bara att hoppas på en vändning i framtiden.


Sven Larsson




2013-03-16

 

Arbetshelg på Hammarö. Spångar justeras och buskar och träd tuktas.

Foto: Sven Larsson


2013-02-01


Vinterfågelmatning pågår.

Årets märkning beräknas starta i april.



Sparvuggla  Foto: Anders Melin

 

Höstmärkningen 2013 är avslutad.

Årets resultat är  7170 märkta fåglar av 69 arter.

Tre i topp...

858 stjärtmesar,

719 kungsfåglar och

597 rödhakar


En lundsångare blev ny märkart för statinen. Fram till nästa säsong pågår endast vinterfågelmatning.

Lundsångare

märkt 2013-07-25 av Henrik Jörgensen



Grönsiska  Foto: Anders Melin

3. Grönsiskan 

är en liten fink som mäter 12-13 cm, har ett vingspann på 20-23 cm och en vikt på ungefär 12 gram. Den har en kort, konisk och spetsig liten näbb. Stjärten är kort och kluven. Den adulta hanen är grön på ryggen och bröstet med gulgrön vingovansida med kraftiga svarta partier. Buken och undergrumpen är grågrön med svart vattring.

Läs mer

Talgoxe  Foto: Anders Melin

8. Talgoxe

(Parus major) är en fågel inom ordningen tättingar och familjen mesfåglar. Den är vanlig i hela Europa, västra, centrala och norra Asien och delar av Nordafrika och förekommer i alla sorters skogslandskap. Den är vanligen stannfågel och de flesta talgoxar flyttar inte förutom under extremt hårda vintrar. 

Läs mer

Stjärtmes  Foto: Anders Melin

5.  Stjärtmes

(Aegithalos caudatus) är en tätting i familjen stjärtmesar. Den utmärks särskilt av sin långa stjärt. Stjärtmesen har vitt huvud, svart rygg och rödgråa skuldror. De undre kroppsdelarna är vitaktiga. Kroppslängden är omkring 14 centimeter. Mer än halva längden utgörs av stjärten.

Läs mer



Fortsättning