Om oss


Välkommen till Hammarö fågelstations hemsida.

Här kan du läsa om vår verksamhet, som i huvudsak består av ringmärkning och observationer av flyttfåglar.


Fågelstationen drivs av Karlstads Ornitologiska Förening med ekonomiskt stöd av Hammarö kommun samt Länsstyrelsen i Värmland. Vill du veta mera är det bara att klicka vidare här under.


Hammarö Fågelstation är en av landets 20 fågelstationer. Ringmärkning har bedrivits på rent ideell basis varje år sedan 1969. Från starten har nu över 414.000 fåglar blivit ringmärkta. Märkningen redovisas löpande till Riksmuseum i Stockholm.


Vill du bara ha en sammanfattning av verksamheten finns den här.


Södra Store holmen med Skage fyr kallas oftast Fyrholmen och är en sedan länge känd passage för många fåglar som sträcker vidare ut över Vänern. Här finns flera nätplatser för ringmärkning. Längst ut på udden görs ofta sträckräkningar, särskilt under vår och höst.       

Ur skriften "Hammarö sydspets- Udde i Vänern" av Björn Ehrenroth och Björn Owe-Larsson

Hammaröns utformning med sydspetsen som en udde i "innanhavet" Vänern han gjort att många flyttfåglar framför allt på hösten koncentreras till fågelstationens område. Ortsbor har säkerligen sedan länge känt till fågelsträcken vid udden, men den första medvetna bevakningen av flyttfåglar vid Hammarö sydspets gjordes först under några senhöstdagar 1959. Året därpå organiserade medlemmar i Karlstads Ornitologiska Förening räkning av förbiflyttande och rastande fåglar.
Under hela 60-talet var sträckräkning från i första hand tornet vid Skage fyr den viktigaste aktiviteten. Denna blev också grunden till bildandet av Hammarö fågelstation.
I Sverige finns 20 fågelstationer.


1967 färdigställdes stationsbyggnaden på Bränneholme, som sedan dess har varit bas för verksamheten. 1969 inleddes ringmärkningen, vilken sedan dess har varit den dominerande sysselsättningen.
Vårmärkningen sker numera i april-maj och avslutas i vissa år början av juni.
Den mera omfattande höstmärkningen pågår från slutet av juli till början av november.

Fram t o m 2022 har 414 280 fåglar av 158 arter ringmärkts och 265 arter observerats vid fågelstationen.


En allt viktigare del i Hammarö fågelstations verksamhet har blivit information till allmänheten om fåglarnas ekologi och flyttning. Många grupper guidas varje år vid informationsanläggningen. Dessutom genomförs varje höst "Fågelstationens dag" med ca 600 besökare årligen.

 

Stationschef var i många år Björn Ehrenroth. Han avtackades 2013 efter drygt 40 års idogt arbete. Ringmärkare och guider rekryteras av medlemmar från Karlstads Ornitologiska Förening, men även kunniga märkare från andra delar av landet tjänstgör ofta vid stationen.


1. Kungsfågeln

Kungsfågel. Foto: Anders Melin

är Europas minsta fågel med en längd på cirka 9 centimeter och en vikt på 5-6 gram. Den har grönaktig ovansida, vitaktig undersida och dubbla vingband. Det grå ansiktet kontrasterar mot det svarta ögat och det färgstarka centrala hjässbandet, vilket är orange och gult hos hanen, men enbart gult hos honan. Hjässbandets korta fjädrar kan resas till en liten kam och används i uppvisningssyfte under häckningen.

Läs mer


3. Rödhake

Rödhake  Foto: Anders Melin

(Erithacus rubecula) är en fågel som tidigare kategoriserades tillhöra trastarna (Turdidae) men numera oftast placeras i familjen flugsnappare (Muscicapidae) som ensam art i släktet Erithacus. Rödhaken är en liten, knubbig tätting, omkring 12,5–14 centimeter lång, med stort huvud och kort stjärt. Den har orangerött bröst och ansikte inramat med grått, brun ovansida och vitaktig buk.

Läs mer


2. Lövsångare 

Lövsångare   Foto: Anders Melin

(Phylloscopus trochilus) är en ljust gröngul fågel inom familjen Lövsångare som främst observeras genom sin sång. Den häckar i norra och tempererade Europa och Asien och är där en av regionens talrikaste fågelarter. Man räknar med att det bara i Europa finns mellan 110 och 200 miljoner individer.[1] Den är en långflyttare och merparten övervintrar söder om Sahara.

Läs mer